Do góry Do dołu
Ostatnia aktualizacja danych: 2019-09-20 19:02
  SygnaturaSygnatura - alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd.

Przykładowa sygnatura może mieć postać I C 123/12.

Sygnaturę bądź jej fragment można podawać wielkimi bądź małymi literami.
Data rozprawy    
  Wyłącz przedział czasowy
  
Następny dzień
Poprzedni dnień
Ilość pozycji: 93

Wydział Data Godzina Sala Sygnatura Typ Sprawa Informacje
Poniedziałek, 23 Września 2019 r.
I Wydział Cywilny 2019-09-23 08:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 24/18 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 08:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 481/15 Rozprawa zadośćuczynienie Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 08:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 186/19 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 08:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1234/19 Rozprawa Ustalenie kontaktów z małoletnim Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 08:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 84/19 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 08:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 253/19 Rozprawa art. 178a § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 08:30 VI - ul.Kopcińskiego 56 II C 159/17 Rozprawa Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 08:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 265/19 Rozprawa Zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 08:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 201/18 Rozprawa uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-09-23 08:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 394/19 Rozprawa Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 09:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 571/19 Rozprawa art. 300 § 2 k.k. Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 09:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III W 162/19 Rozprawa art. 86 § 1 kw Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 09:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 228/19 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 09:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 775/19 Rozprawa art. 207 § 1 k.k., art. 190 § 1 k.k. Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 09:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 2386/14 Rozprawa o podział majątku wspólnego (1575000.00 PLN) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
III Wydział Karny 2019-09-23 09:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 191/19 Rozprawa art. 13 § 1 kk w związku z art. 282 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 09:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 351/18 Rozprawa art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 197 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
IV Wydział Karny 2019-09-23 09:00 VII - Al.Piłsudskiego 143 IV K 597/19 Posiedzenie jawne art. 226 § 1 k.k. Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-09-23 09:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 177/19 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 09:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 306/19 Rozprawa O ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 09:30 IX - Al.Piłsudskiego 143 III W 862/18 Rozprawa art. 77 kw Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 09:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 487/16 Rozprawa art. 278 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 09:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 668/19 Rozprawa Roszczenia z umów bankowych innych Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-09-23 09:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 2620/18 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 09:45 III - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 251/18 Rozprawa Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich - Inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 10:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 524/17 Rozprawa zadośćuczynienie Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 10:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 261/19 Posiedzenie jawne o czyn karalny Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 10:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1358/19 Rozprawa Opieka nad osobą małoletnią - O zmianę opiekuna Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 10:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 175/19 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 10:00 VII - Al.Piłsudskiego 143 IV K 746/19 Rozprawa art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 227 § 1 k.k. Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 10:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 709/19 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-09-23 10:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 269/19 Rozprawa o zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 10:15 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 176/19 Rozprawa wyrok łączny Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 10:15 VI - ul.Kopcińskiego 56 II C 189/17 Rozprawa o zapłatę 22 107,00 zł Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 10:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 351/17 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 10:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 235/19 Posiedzenie jawne o czyn karalny Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 10:30 IX - Al.Piłsudskiego 143 III Ko 83/19 Posiedzenie jawne o ułaskawienie Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 10:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 899/18 Rozprawa art. 297 § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 10:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 595/19 Rozprawa Roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 10:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 795/17 Rozprawa Alimenty (orzeczenia) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 11:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 829/18 Rozprawa Zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 11:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1288/19 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 11:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 33/19 Rozprawa art. 207 § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 11:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 547/17 Rozprawa art. 286 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w związku z art. 286 § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 11:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 339/18 Rozprawa art. 209 § 1 kk i art. 209 § 1a kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
VIII Wydział Cywilny 2019-09-23 11:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1384/18 Rozprawa Roszczenia z umowy sprzedaży Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 11:15 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1090/19 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 11:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 167/19 Rozprawa Zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 11:30 VI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1851/15 Rozprawa o dział spadku Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 11:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 631/19 Rozprawa Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 kr i op.) (z wyłączeniem s. 246, 247, 248p) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 11:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 204/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 11:45 V - Al.Piłsudskiego 143 IV W 751/19 Rozprawa art. 87 § 1 kw Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 12:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 431/19 Rozprawa art. 209 § 1 k.k. Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 12:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 789/19 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 12:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 478/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne O otwarcie i ogłoszenie testamentu Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 12:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 126/18 Rozprawa art. 286 § 1 kk w związku z art. 231 § 1 kk w związku z art. 231 § 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 65 kk, art. 286 § 1 kk i art. 228 § 1 kk i art. 228 § 3 kk i art. 271 § 1 kk i art. 271 § 3 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 65 kk, art. 286 § 1 kk i art. 228 § 1 kk i art. 228 § 3 kk i art. 271 § 1 kk i art. 271 § 3 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 65 kk, art. 286 § 1 kk i art. 228 § 1 kk i art. 228 § 3 kk i art. 271 § 1 kk i art. 271 § 3 kk w związku z Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
IV Wydział Karny 2019-09-23 12:00 VII - Al.Piłsudskiego 143 IV W 778/19 Rozprawa art. 119 § 1 kw, art. 121 § 2 kw Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 12:20 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 857/19 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 12:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 398/19 Rozprawa zapłątę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 12:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 92/19 Rozprawa BS - KATEGORIA VI Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 12:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 806/17 Rozprawa Dział spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 12:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III W 1000/18 Rozprawa art. 57 § 1 kks w związku z art. 9 § 3 kks Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 12:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 826/19 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 12:40 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1034/19 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 12:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 328/19 Rozprawa Zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 12:50 VI - ul.Kopcińskiego 56 II C 350/18 Rozprawa o zapłatę 10 100,00 zł Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 12:50 VI - ul.Kopcińskiego 56 II C 236/18 Rozprawa o zapłatę 12 896,00 zł Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 13:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 178/19 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 13:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 372/18 Rozprawa Ustalenie kontaktów z małoletnim Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 13:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 941/19 Rozprawa art. 178a § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-09-23 13:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 1112/18 Rozprawa art. 278 § 1 kk, art. 209 § 1a kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 13:00 VI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1555/17 Rozprawa Podział majątku wspólnego - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 13:15 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 59/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 13:20 III - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 363/19 Rozprawa O zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
I Wydział Cywilny 2019-09-23 13:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 102/17 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 13:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 830/17 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zdjęta z wokandy
III Wydział Karny 2019-09-23 13:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 208/19 Rozprawa art. 278 § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 13:30 VII - Al.Piłsudskiego 143 IV K 372/19 Rozprawa art. 157 § 1 k.k. Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 13:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 825/19 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-09-23 13:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 68/19 Rozprawa Alimenty (orzeczenia) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 14:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 326/19 Posiedzenie jawne zażalenie na umorzenie dochodzenia Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-09-23 14:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 615/19 Rozprawa Roszczenia z weksla Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 14:10 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 367/19 Rozprawa stwierdzenie nabycia spadku Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-09-23 14:15 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 1131/18 Rozprawa art. 209 § 1 kk i art. 209 § 1a kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 14:25 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 84/19 Rozprawa o zapłatę 6 272,00 zł Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 14:25 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 242/19 Rozprawa o zapłatę 766,00 zł Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 14:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 54/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 14:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 622/19 Rozprawa o zapłatę 146,70 zł Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 14:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 663/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-09-23 14:35 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 322/18 Rozprawa o zapłatę 10 650,00 zł Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 14:45 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 85/18 Rozprawa BS - KATEGORIA VI Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 14:50 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 43/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-09-23 14:50 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 439/19 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje

Oznaczenia kolorystyki

Odwołana
Przerwa
Zakończona
Odroczona
Odroczono na termin z urzędu
Zdjęta z wokandy
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
Inny
"Po terminie" - pozycja nie posiada statusu, ale jej czas świadczy, że już się rozpoczęła lub zakończyła
Trwa wczytywanie danych

Wczytywanie danych