Do góry Do dołu
Ostatnia aktualizacja danych: 2018-08-24 12:37
  SygnaturaSygnatura - alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd.

Przykładowa sygnatura może mieć postać I C 123/12.

Sygnaturę bądź jej fragment można podawać wielkimi bądź małymi literami.
Data rozprawy    
  Wyłącz przedział czasowy
  
Następny dzień
Poprzedni dnień
Ilość pozycji: 141

Wydział Data Godzina Sala Sygnatura Typ Sprawa Informacje
Czwartek, 20 Września 2018 r.
IV Wydział Karny 2018-09-20 08:30 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 337/18 Rozprawa art. 209 § 1 kk i art. 209 § 1a kk

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 08:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 300/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 08:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 187/18 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 08:30 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 310/18 Posiedzenie jawne art. 226 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 08:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 149/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-09-20 08:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 767/17 Rozprawa Dział spadku - inne

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 08:30 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 142/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 08:30 XI - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 335/18 Posiedzenie jawne o orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-09-20 08:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 596/18 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 08:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV K 654/18 Rozprawa art. 77 § 2 kks w związku z art. 77 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 9 § 3 kks, art. 77 § 2 kks w związku z art. 77 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 9 § 3 kks, art. 57 § 1 kks w związku z art. 9 § 3 kks

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 08:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 217/17 Rozprawa art. 77 § 2 kks w związku z art. 77 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 9 § 3 kks, art. 77 § 2 kks w związku z art. 77 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 9 § 3 kks, art. 57 § 1 kks w związku z art. 9 § 3 kks

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 08:40 III - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 363/18 Posiedzenie jawne Rozpoznawanie wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 08:40 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 19/18 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 08:50 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2335/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 08:50 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 139/18 Rozprawa Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich - Inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 09:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 508/18 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 09:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 468/18 Rozprawa O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przed sądem

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 09:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 234/18 Posiedzenie jawne zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 09:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 329/18 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 09:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 930/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 09:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 655/16 Rozprawa Podział majątku wspólnego -

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 09:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 217/18 Rozprawa art. 284 § 2 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 09:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 384/18 Rozprawa art. 209 § 1 kk, art. 209 § 1a kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 09:00 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 166/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 09:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 931/18 Rozprawa Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-09-20 09:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 166/18 Rozprawa o zapłatę 3 200,00 zł

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 09:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 618/17 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 09:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 612/18 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 09:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 IV W 226/18 Rozprawa art. 57 § 1 kks

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 09:10 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 3561/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-09-20 09:10 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 607/18 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 09:15 I - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 243/18 Posiedzenie jawne zażalenie na umorzenie śledztwa

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 09:15 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 223/18 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 09:15 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2259/17 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 09:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 235/18 Rozprawa Roszczenia z umowy darowizny

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 09:20 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 3645/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 09:30 I - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 278/18 Posiedzenie jawne Rozpoznawanie zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 09:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 330/18 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 09:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 1771/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 09:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 270/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 09:30 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 170/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 09:40 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2161/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 09:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 123/18 Rozprawa Alimenty - Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 09:50 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 5150/17 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-09-20 09:50 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 574/18 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 10:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 213/18 Rozprawa art. 190a § 1 kk, art. 190 § 1 kk, art. 190 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 10:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 345/18 Rozprawa art. 157 § 1 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 10:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 110/18 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 10:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 326/18 Rozprawa art. 278 § 1 kk, art. 278 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 10:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2650/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 10:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 614/18 Rozprawa art. 278 § 1 kk, art. 278 § 1 kk, art. 278 § 1 kk, art. 278 § 1 kk, art. 270 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 10:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 511/17 Rozprawa art. 18 § 3 kk w związku z art. 235 kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 10:00 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2635/17 Rozprawa Umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej- o zmianę formy ograniczenia władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 10:00 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III K 233/18 Posiedzenie jawne art. 284 § 2 kk w związku z art. 268 § 1 kk i art. 11 § 2 kk i art. 12 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 10:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III W 319/18 Rozprawa art. 51 § 1 kw

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 10:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 2833/17 Rozprawa art. 51 § 1 kw

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 10:10 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2654/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 10:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV W 355/18 Posiedzenie jawne art. 65 § 4 kks w związku z art. 65 § 1 kks dpo

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 10:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 1122/18 Posiedzenie jawne art. 65 § 4 kks w związku z art. 65 § 1 kks dpo

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 10:20 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2652/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 10:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 339/18 Rozprawa Zniesienie współwłasności - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 10:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2653/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-09-20 10:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 269/17 Rozprawa o zapłatę 15 542,00 zł

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 10:30 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III K 214/18 Rozprawa art. 158 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 190 § 1 kk, art. 158 § 1 kk, art. 190 § 1 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 10:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 506/18 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 10:30 XI - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 319/18 Posiedzenie jawne Rozpoznawanie zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 kpk)

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-09-20 10:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 541/18 Rozprawa Roszczenia z umowy sprzedaży

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 10:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 912/18 Rozprawa art. 87 § 1 kw

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 10:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV W 321/18 Rozprawa art. 87 § 1 kw

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 10:40 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 3996/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 10:45 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 260/18 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 10:50 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 3997/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 11:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 358/18 Rozprawa art. 279 § 1 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 11:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 295/18 Rozprawa art. 65 § 3 kks w związku z art. 65 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 11:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2648/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 11:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 906/18 Rozprawa art. 56 § 1 kks w związku z art. 38 § 2 pkt 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 11:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 293/18 Rozprawa art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 11:00 XI - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 308/18 Posiedzenie jawne Rozpoznawanie zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 kpk)

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 11:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV W 304/18 Rozprawa art. 92 § 1 kw w związku z art. 0 § 92 rozp. sprawie znaków i sygnałów drogowych, art. 92 § 1 kw w związku z art. 0 § 92 rozp. sprawie znaków i sygnałów drogowych, art. 92 § 1 kw w związku z art. 0 § 92 rozp. sprawie znaków i sygnałów drogowych, art. 98 kw

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 11:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 599/18 Rozprawa art. 92 § 1 kw w związku z art. 0 § 92 rozp. sprawie znaków i sygnałów drogowych, art. 92 § 1 kw w związku z art. 0 § 92 rozp. sprawie znaków i sygnałów drogowych, art. 92 § 1 kw w związku z art. 0 § 92 rozp. sprawie znaków i sygnałów drogowych, art. 98 kw

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 11:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 546/17 Rozprawa art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks i art. 9 § 3 kks, art. 57 § 1 kks w związku z art. 9 § 3 kks

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 11:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 614/18 Rozprawa art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks i art. 9 § 3 kks, art. 57 § 1 kks w związku z art. 9 § 3 kks

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 11:10 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2225/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-09-20 11:10 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 670/18 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 11:20 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2244/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 11:20 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 110/18 Rozprawa Zaprzeczenie ojcostwa

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 11:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 305/18 Rozprawa O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przed sądem

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 11:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 915/18 Rozprawa O wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 11:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 1144/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-09-20 11:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1431/12 Rozprawa o stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 11:30 XI - Al.Piłsudskiego 143 III K 243/18 Rozprawa art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 11:40 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 4249/16 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-09-20 11:45 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 574/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 11:45 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 615/18 Rozprawa art. 10 ust. 2 Utrzymanie czystości w związku z art. 5 pkt 1 ust. 1 Utrzymanie czystości

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 11:45 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV W 306/18 Rozprawa art. 10 ust. 2 Utrzymanie czystości w związku z art. 5 pkt 1 ust. 1 Utrzymanie czystości

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 11:50 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 340/18 Rozprawa O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przed sądem

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 11:50 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 1136/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-09-20 11:50 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 597/18 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 12:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 363/18 Posiedzenie jawne art.335 kpk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 12:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 219/18 Rozprawa Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich - Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 12:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III Ko 71/18 Posiedzenie jawne odezwa SR w Nowym Tomyślu o przesłuchanie świadka

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 12:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 193/17 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-09-20 12:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 284/18 Rozprawa o zapłatę 2 823,00 zł

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 12:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 622/17 Posiedzenie jawne art. 288 § 1 kk w związku z art. 31 § 1 kk, art. 190 § 1 kk w związku z art. 31 § 1 kk, art. 190 § 1 kk w związku z art. 31 § 1 kk, art. 190 § 1 kk w związku z art. 31 § 1 kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 12:00 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2016/17 Rozprawa ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca pobytu

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 12:00 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III K 239/18 Rozprawa art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-09-20 12:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 180/15 Rozprawa o zapłatę (29200.00 PLN)

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 12:10 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 292/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 12:10 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 119/18 Rozprawa o podwyższenie alimentów

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 12:10 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 1301/17 Rozprawa Alimenty - Zmiana orzeczeń w zakresie alimentów

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 12:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 355/18 Rozprawa Przemoc w rodzinie

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 12:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 953/18 Rozprawa Ustalenie kontaktów z małoletnim

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-09-20 12:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2277/18 Rozprawa O wyjawienie majątku

Sędzia:
Anna Lenart
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 12:30 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III K 236/18 Rozprawa art. 190 § 1 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-09-20 12:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 654/18 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 12:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV W 312/18 Rozprawa art. 98 pkt 1a ust. 1 System ubezpieczeń społecznych

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 12:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 713/18 Rozprawa art. 98 pkt 1a ust. 1 System ubezpieczeń społecznych

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 13:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 355/18 Rozprawa Spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 13:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 846/15 Rozprawa art. 220 § 1 kk w związku z art. 220 § 2 kk w związku z art. 155 kk i art. 11 § 2 kk, art. 220 § 1 kk w związku z art. 220 § 2 kk w związku z art. 155 kk i art. 11 § 2 kk, art. 220 § 1 kk w związku z art. 220 § 2 kk w związku z art. 155 kk i art. 11 § 2 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 13:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 379/17 Rozprawa Podział majątku wspólnego

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 13:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1433/17 Rozprawa Ustalenie miejsca pobytu małoletniego

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 13:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 844/18 Rozprawa art. 117 § 1 kw, art. 117 § 1 kw

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 13:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV W 318/18 Rozprawa art. 117 § 1 kw, art. 117 § 1 kw

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 13:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III W 320/18 Rozprawa art. 92a kw

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 13:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 3272/17 Rozprawa art. 92a kw

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-09-20 13:10 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1964/17 Rozprawa Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
I Wydział Cywilny 2018-09-20 13:15 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 142/18 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 13:15 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 1084/17 Rozprawa o podwyższenie alimentów

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-09-20 13:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 448/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne O otwarcie i ogłoszenie testamentu

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-09-20 13:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 247/18 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 13:45 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 441/18 Posiedzenie jawne Rozpoznawanie wniosków organów postępowania przygotowawczego o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego w oparciu o przepisy Kodeksu karno-skarbowego

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 13:50 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 964/17 Rozprawa Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy)

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 14:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 338/18 Rozprawa art. 158 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 14:15 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 1038/17 Rozprawa o podwyższenie alimentów

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 14:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 403/18 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-09-20 14:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV W 302/18 Rozprawa art. 92 ust. 3-4 Transport drogowy

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-09-20 14:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 444/18 Rozprawa art. 92 ust. 3-4 Transport drogowy

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 14:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 428/18 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-09-20 14:35 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 502/18 Rozprawa O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przed sądem

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 14:40 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 358/18 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-09-20 14:50 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 180/18 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje

Oznaczenia kolorystyki

Odwołana
Przerwa
Zakończona
Odroczona
Odroczono na termin z urzędu
Zdjęta z wokandy
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
Inny
"Po terminie" - pozycja nie posiada statusu, ale jej czas świadczy, że już się rozpoczęła lub zakończyła
Trwa wczytywanie danych

Wczytywanie danych