Do góry Do dołu
Ostatnia aktualizacja danych: 2017-04-24 19:00
  SygnaturaSygnatura - alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd.

Przykładowa sygnatura może mieć postać I C 123/12.

Sygnaturę bądź jej fragment można podawać wielkimi bądź małymi literami.
Data rozprawy    
  Wyłącz przedział czasowy
  
Następny dzień
Poprzedni dnień
Ilość pozycji: 141

Wydział Data Godzina Sala Sygnatura Typ Sprawa Informacje
Wtorek, 25 Kwietnia 2017 r.
I Wydział Cywilny 2017-04-25 08:15 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 1736/16 Rozprawa Zasiedzenie

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 08:20 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Co 27/17 Rozprawa O zawezwanie do próby ugodowej

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 08:30 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 16/17 Rozprawa art. 217 § 1 kk w związku z art. 57a § 1 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 08:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 181/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku-

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 08:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 186/17 Posiedzenie jawne wniosek o orzeczenie przepadku przedmiotu (kks)

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 08:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V RC 143/17 Rozprawa o alimenty

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 08:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 13/17 Rozprawa Zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 08:30 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 939/16 Rozprawa art. 158 § 1 kk w związku z art. 57 § 1 lit. a kk

Sędzia:
SSR Grzegorz Gułajewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 08:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 661/16 Rozprawa O zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 08:30 VI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 167/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Agnieszka KANIA - ZAMORSKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 08:30 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 413/16 Rozprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 08:30 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1863/14 Rozprawa o stwierdzenie nabycia spadku (0.00 PLN)

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 08:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 466/16 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku -

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 08:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Kop 1/17 Posiedzenie jawne Wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm kpk)

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 08:45 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 C 162/16 Rozprawa Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 08:45 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 170/14 Rozprawa o zapłatę (43681.00 PLN)

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 08:50 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 863/16 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 08:50 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 3672/16 Rozprawa art. 57 § 1 kks

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 08:50 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 818/16 Posiedzenie jawne art. 177 § 1 kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 09:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 265/14 Rozprawa o zapłatę (13050.00 PLN)

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zdjęta z wokandy
I Wydział Cywilny 2017-04-25 09:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 1672/14 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 09:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 120/17 Posiedzenie jawne zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 09:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 953/16 Rozprawa art. 158 § 1 kk w związku z art. 57 § 1 lit. a kk, art. 288 § 1 kk w związku z art. 57a § 1 kk, art. 158 § 1 kk w związku z art. 57 § 1 lit. a kk, art. 288 § 1 kk w związku z art. 57a § 1 kk, art. 158 § 1 kk w związku z art. 57 § 1 lit. a kk, art. 288 § 1 kk w związku z art. 57a § 1 kk

Sędzia:
SSR Grzegorz Gułajewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2017-04-25 09:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 459/12 Rozprawa art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2017-04-25 09:00 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III K 130/17 Posiedzenie jawne art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 09:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 1651/16 Rozprawa Dział spadku - inne

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 09:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 566/16 Rozprawa art. 282 § 1 pkt 1 kp, art. 282 § 1 pkt 1 kp

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 09:10 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 209/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za karę grzywny

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 09:15 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 C 95/16 Rozprawa Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 09:15 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 13/17 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 09:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 160/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 09:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 3/17 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 09:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 134/17 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2017-04-25 09:30 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 94/17 Rozprawa art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks i art. 76 § 3 kks i art. 76 § 1 kks w związku z art. 7 § 1 kks, art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks i art. 76 § 3 kks i art. 76 § 1 kks w związku z art. 7 § 1 kks

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2017-04-25 09:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 760/16 Rozprawa art. 305 ust. 1 Własność przemysłowa

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 09:30 VI - ul.Kopcińskiego 56 II C 385/16 Rozprawa Roszczenia z weksla

Sędzia:
SSR Agnieszka KANIA - ZAMORSKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 09:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 206/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę oraz umorzenie należności sądowych

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 09:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 63/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 09:40 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 187/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 09:45 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 176/16 Rozprawa o alimenty

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 09:50 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 339/17 Posiedzenie jawne o uchylenie środka wychowawczego - d

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 09:50 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 204/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 10:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 193/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 10:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 128/17 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 278 § 1 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 10:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V RC 245/17 Rozprawa o alimenty

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 10:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 11/17 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2017-04-25 10:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 90/17 Rozprawa art. 65 § 3 kks w związku z art. 65 § 1 kks

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 10:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 3102/16 Rozprawa W przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości Kw LD1M/00072738/1

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 10:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 975/16 Rozprawa art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk

Sędzia:
SSR Grzegorz Gułajewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 10:00 VII - Al.Piłsudskiego 143 IV K 121/15 Posiedzenie jawne Sprawa z wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy

Sędzia:
SSR Anna Seniuk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2017-04-25 10:00 VIII - Al.Piłsudskiego 143 III K 600/15 Rozprawa art. 228 § 1 kk i art. 228 § 3 kk i art. 228 § 4 kk i art. 228 § 5 kk i art. 271 § 3 kk i art. 305 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk i inne

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 10:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 28/17 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 10:10 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 404/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2017-04-25 10:15 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 80/17 Rozprawa art. 65 § 3 kks w związku z art. 65 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 10:15 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 954/15 Rozprawa o podział majątku wspólnego

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 10:15 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 52/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk i art. 178a § 4 kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 10:15 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 426/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 10:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 241/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 10:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 187/17 Posiedzenie jawne art. 226 § 1 kk, art. 190 § 1 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 10:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 1825/15 Rozprawa egzekucja z nieruchomości LD1m/00156202/8

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 10:30 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 164/17 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Grzegorz Gułajewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 10:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 1791/14 Rozprawa Dział spadku - inne (60000.00 PLN)

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 10:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Kop 6/17 Posiedzenie jawne Wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm kpk)

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 10:40 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 255/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku -

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 10:40 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 235/17 Posiedzenie jawne o czyn karalny

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 10:45 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Kop 11/17 Posiedzenie jawne Wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm kpk)

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 10:45 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 770/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 11:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 655/16 Rozprawa Podział majątku wspólnego -

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 11:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 76/17 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 11:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 110/14 Rozprawa egzekucja z nieruchomości (KW LD1M/00145867/7)

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 11:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 173/17 Rozprawa o podwyższenie alimentów

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 11:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Kop 10/17 Posiedzenie jawne Wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm kpk)

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 11:10 III - ul.Kopcińskiego 56 V RC 199/17 Rozprawa o alimenty

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 11:15 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 92/15 Rozprawa o zapłatę (10237.00 PLN)

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 11:15 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Kop 9/17 Posiedzenie jawne Wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm kpk)

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 11:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 42/17 Rozprawa art. 278 § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 11:15 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 48/17 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 11:20 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 290/14 Rozprawa o zapłatę

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 11:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 102/17 Rozprawa art. 190 § 1 kk w związku z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk, art. 157 § 1 kk, art. 193 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 11:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 24/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białe, X C 86/16

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 11:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 535/16 Rozprawa o zapłatę 10 590,00 zł

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 11:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Kop 8/17 Posiedzenie jawne Wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm kpk)

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 11:40 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 536/16 Rozprawa o zapłatę 9 000,00 zł

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 11:40 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 1703/16 Rozprawa art. 92a kw

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 11:45 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Kop 7/17 Posiedzenie jawne Wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm kpk)

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 12:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 153/17 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 284 § 2 kk w związku z art. 64 § 1 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 12:00 VI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 386/10 Rozprawa o podział majątku wspólnego (0.00 PLN)

Sędzia:
SSR Agnieszka KANIA - ZAMORSKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 12:00 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 291/16 Rozprawa O ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 12:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 631/16 Rozprawa Podział majątku wspólnego -

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 12:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 403/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 12:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 54/17 Rozprawa art. 180a kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 12:15 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 70/17 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 12:20 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 402/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za karę ograniczenia wolności

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 12:30 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 99/17 Rozprawa art. 288 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 288 § 1 kk w związku z art. 57a § 1 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 12:30 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 573/16 Rozprawa art. 284 § 2 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 12:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 77/17 Rozprawa o ustalenie kontaktów z małoletnim

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 12:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 31/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia V GC 2713/14/S

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 12:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 857/16 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 12:30 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 209/16 Rozprawa Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie Art. 448 kc: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 12:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 33/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 12:40 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 22/17 Rozprawa Bez symbolu SR dla M.ST.Warszawy XVI Wydział Gospodarczy XVI GC 1336/15

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 12:40 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 401/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za karę ograniczenia wolności

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 13:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 795/16 Rozprawa art. 62 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie, art. 276 kk, art. 59 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie w związku z art. 59 ust. 3 Narkomania - przeciwdziałanie, art. 58 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie, art. 62 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie, art. 62 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie, art. 59 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie, art. 59 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie w związku z art. 12 kk, art. 59 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie w związku z art. 12 kk, art. 59 ust. 1 N

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 13:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 1319/15 Rozprawa Podział majątku wspólnego - inne (0.00 PLN)

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 13:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 208/17 Posiedzenie jawne zażalenie na umorzenie dochodzenia

Sędzia:
SSR Grzegorz Gułajewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 13:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 520/15 Rozprawa roszczenia z umów ubezpieczenia z wył wypad. komunikacyj. (36100.00 PLN)

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 13:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 400/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za karę ograniczenia wolności

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 13:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 802/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 13:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 676/16 Posiedzenie jawne art. 62 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 13:15 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 21/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa SR dla Wrocławia Fabrycznej V GC 228/16

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 13:15 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 99/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 13:20 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 399/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 13:20 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 677/16 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 13:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 414/15 Rozprawa art. 286 § 1 kk i in.

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2017-04-25 13:30 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 1005/16 Rozprawa art. 288 § 1 kk.

Sędzia:
SSR Grzegorz Gułajewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 13:30 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 647/16 Rozprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 13:30 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII Ko 9/17 Posiedzenie jawne Sprawy wykroczeniowe - Inne (zażaleie na odmowę uchyl. kary porządkowej)

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 13:40 III - ul.Kopcińskiego 56 V RCps 38/17 Rozprawa przesłuchanie z odezwy SR Katowice - Zachód w Katowicach sygn. akt V RC 531/16 Bez symbolu

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 13:40 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 398/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 13:45 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 797/16 Rozprawa art. 226 § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 13:50 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 889/16 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2017-04-25 14:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 17/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, IV GC 1953/16/S

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 14:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 123/17 Rozprawa O otwarcie i ogłoszenie testamentu

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 14:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II Co 1/17 Rozprawa O zawezwanie do próby ugodowej

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 14:00 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 381/17 Rozprawa o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy)

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 14:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 112/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 14:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 549/16 Posiedzenie jawne zawieszenie postępowania wykonawczego

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 14:00 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 619/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 14:10 III - ul.Kopcińskiego 56 V RCps 37/17 Rozprawa przesłuchanie z odezwy SR w Szczecinku. Sygn. akt III RC 338/16/CK Bez symbolu

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2017-04-25 14:15 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 419/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Anna Małecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 14:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 1/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2017-04-25 14:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 1640/16 Rozprawa art. 138 kw

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 14:20 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 486/16 Rozprawa O zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 14:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 649/15 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 14:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 92/17 Rozprawa Zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 14:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 2860/16 Rozprawa O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przed sądem

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 14:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 146/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2017-04-25 14:40 III - ul.Kopcińskiego 56 V RCps 41/17 Rozprawa Bez symbolu

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2017-04-25 14:40 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1368/16 Rozprawa Dział spadku - inne

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 14:40 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 2017/15 Rozprawa zatwiedzenie uchylenia się od skutków pr.oświadczenia o przj (0.00 PLN)

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2017-04-25 14:45 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 101/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje

Oznaczenia kolorystyki

Odwołana
Przerwa
Zakończona
Odroczona
Odroczono na termin z urzędu
Zdjęta z wokandy
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
Inny
"Po terminie" - pozycja nie posiada statusu, ale jej czas świadczy, że już się rozpoczęła lub zakończyła
Trwa wczytywanie danych

Wczytywanie danych