Do góry Do dołu
Ostatnia aktualizacja danych: 2019-05-23 15:57
  SygnaturaSygnatura - alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd.

Przykładowa sygnatura może mieć postać I C 123/12.

Sygnaturę bądź jej fragment można podawać wielkimi bądź małymi literami.
Data rozprawy    
  Wyłącz przedział czasowy
  
Następny dzień
Poprzedni dnień
Ilość pozycji: 103

Wydział Data Godzina Sala Sygnatura Typ Sprawa Informacje
Czwartek, 23 Maja 2019 r.
II Wydział Cywilny 2019-05-23 08:20 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 384/18 Rozprawa o zapłatę 1 698,00 zł

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
II Wydział Cywilny 2019-05-23 08:25 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 859/18 Rozprawa o zapłatę

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 08:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 143/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 08:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 521/18 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 08:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 110/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
II Wydział Cywilny 2019-05-23 08:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 256/18 Rozprawa o zapłatę 10 100,00 zł

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
III Wydział Karny 2019-05-23 08:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 191/19 Posiedzenie jawne art. 13 § 1 kk w związku z art. 282 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
IV Wydział Karny 2019-05-23 08:30 X - Al.Piłsudskiego 143 IV K 231/19 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k.

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 08:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 150/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
Hanna Świderska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 08:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII Ns 69/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
III Wydział Karny 2019-05-23 08:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III W 151/19 Rozprawa Bez symbolu

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-05-23 08:40 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV K 1359/18 Rozprawa art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 08:45 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 373/16 Rozprawa o alimenty

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-05-23 08:45 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 189/19 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania i zatrzymania rzeczy

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-05-23 08:55 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 311/18 Rozprawa o zapłatę 7 682,89 zł

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-05-23 09:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 209/18 Rozprawa art. 288 § 1 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 190 § 1 kk w związku z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk, art. 190 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 216 § 1 kk - z publicznego, art. 216 § 1 kk - z publicznego, art. 217 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 217 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 09:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 448/18 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-05-23 09:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 43/19 Posiedzenie jawne wniosek o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego w oparciu o przepisy Kodeksu karno-skarbowego

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 09:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 140/15 Rozprawa Podział majątku wspólnego - inne (248775.00 PLN)

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
III Wydział Karny 2019-05-23 09:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 202/19 Posiedzenie jawne art. 233 § 1 kk i art. 234 kk w związku z art. 270 § 1 kk i art. 11 § 2 kk i art. 12 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 09:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 152/19 Rozprawa o zezwolenie na wydanie paszportu

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
II Wydział Cywilny 2019-05-23 09:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 173/19 Rozprawa o zapłatę

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 09:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 11/19 Rozprawa Roszczenia z umów bankowych innych

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
III Wydział Karny 2019-05-23 09:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 827/18 Rozprawa art. 177 § 2 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-05-23 09:02 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV W 350/18 Rozprawa art. 65 § 2 k.w., art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Przerwa
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 09:15 III - ul.Kopcińskiego 56 V RCps 13/19 Rozprawa przesłuchanie z odezwy SR w Chrzanowie sygn. akt III Nsm 597/18

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
II Wydział Cywilny 2019-05-23 09:15 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 202/18 Rozprawa Roszczenia z umowy zlecenia

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
I Wydział Cywilny 2019-05-23 09:15 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Co 16/19 Rozprawa O zawezwanie do próby ugodowej

Sędzia:
Hanna Świderska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
IV Wydział Karny 2019-05-23 09:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV W 979/18 Posiedzenie jawne art. 65 § 4 kks w związku z art. 65 § 1 kks w związku z art. 9 § 2 kks, art. 65 § 4 kks w związku z art. 65 § 1 kks w związku z art. 9 § 2 kks

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
III Wydział Karny 2019-05-23 09:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 184/19 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 09:40 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Co 17/19 Rozprawa O zawezwanie do próby ugodowej

Sędzia:
Hanna Świderska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 09:45 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 4/19 Rozprawa Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich - Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy)

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 09:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 678/18 Rozprawa o podwyższenie alimentów

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 09:45 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1392/18 Rozprawa Roszczenia z umów bankowych innych

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
IV Wydział Karny 2019-05-23 09:45 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV K 654/18 Rozprawa art. 77 § 2 k.k.s. w zw. z art. 77 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s., art. 77 § 2 k.k.s. w zw. z art. 77 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s., art. 57 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
III Wydział Karny 2019-05-23 09:50 IX - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 154/19 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
IV Wydział Karny 2019-05-23 10:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 184/18 Rozprawa art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 300 § 2 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 10:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 531/18 Rozprawa Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osób pełnoletnich - Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona na termin z urzędu
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 10:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 142/19 Posiedzenie jawne o czyn karalny

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
III Wydział Karny 2019-05-23 10:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 1014/18 Rozprawa art. 207 § 1 kk, art. 222 § 1 kk, art. 222 § 1 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
IV Wydział Karny 2019-05-23 10:00 VII - Al.Piłsudskiego 143 IV K 437/18 Rozprawa art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i inne

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Przerwa
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 10:00 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 8/18 Rozprawa Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona na termin z urzędu
II Wydział Cywilny 2019-05-23 10:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 412/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne O uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 kpc)

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 10:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 645/18 Rozprawa Zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445

Sędzia:
Hanna Świderska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-05-23 10:15 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 1104/18 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
III Wydział Karny 2019-05-23 10:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 918/18 Rozprawa art. 226 § 1 kk, art. 224 § 2 kk, art. 224 § 2 kk, art. 157 § 2 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 10:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 665/18 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
III Wydział Karny 2019-05-23 10:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 169/19 Posiedzenie jawne zażalenie na zarządzenie czynności śledczych w sprawie IV K 795/17

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 10:40 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 198/19 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 10:45 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 141/19 Posiedzenie jawne o czyn karalny

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
III Wydział Karny 2019-05-23 10:45 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 614/18 Rozprawa art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks i art. 9 § 3 kks, art. 57 § 1 kks w związku z art. 9 § 3 kks

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-05-23 11:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 1272/18 Rozprawa art. 56 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 61 § 1 kks i art. 62 § 2 kks w związku z art. 9 § 1 i 3 kks i art. 7 § 1 kks

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-05-23 11:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III W 10/19 Rozprawa art. 86 § 1 kw

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 11:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 13/16 Rozprawa Zniesienie współwłasności - inne (0.00 PLN)

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2019-05-23 11:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 33/16 Rozprawa o stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-05-23 11:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 586/18 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 11:15 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 3121/18 Rozprawa skarga o wznowienie postępowania

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 11:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1871/18 Rozprawa Zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r. i op.)i ustalenie kontaktów

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 11:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 729/18 Rozprawa Spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz

Sędzia:
Hanna Świderska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2019-05-23 11:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV K 665/18 Rozprawa art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; art. 178a § 1 k.k.

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 11:50 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 158/19 Rozprawa Ustalenie miejsca pobytu małoletniego i ustalenie kontaktów

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
II Wydział Cywilny 2019-05-23 12:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 308/18 Rozprawa o zapłatę 10 327,00 zł

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
II Wydział Cywilny 2019-05-23 12:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 212/18 Rozprawa Roszczenia o zachowek

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 12:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII Ns 80/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
III Wydział Karny 2019-05-23 12:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 653/18 Rozprawa art. 279 § 1 kk w związku z art. 283 kk, art. 279 § 1 kk w związku z art. 283 kk, art. 279 § 1 kk w związku z art. 283 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2019-05-23 12:30 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 119/18 Rozprawa art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 kk i art. 271 § 3 kk w związku z art. 11 § 2 kk

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 12:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 191/19 Rozprawa o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
II Wydział Cywilny 2019-05-23 12:45 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 185/19 Rozprawa o zapłatę 24 700,00 zł

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 13:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 641/16 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 13:00 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1680/18 Rozprawa Ustalenie miejsca pobytu małoletniego

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 13:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 207/18 Rozprawa Roszczenia z umów bankowych innych

Sędzia:
Hanna Świderska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
III Wydział Karny 2019-05-23 13:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III W 312/18 Rozprawa art. 124 § 1 kw

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 13:10 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 559/19 Rozprawa Roszczenia z umowy przewozu

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 13:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2029/18 Rozprawa o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 kr i op.) (z wyłączeniem s. 246, 247, 248p)

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
I Wydział Cywilny 2019-05-23 13:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 166/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 13:40 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 708/19 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
II Wydział Cywilny 2019-05-23 13:45 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 572/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 13:50 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1245/17 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona na termin z urzędu
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 13:50 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1534/17 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 13:55 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 912/18 Rozprawa Roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 164/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 547/16 Rozprawa Zasiedzenie

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 14:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1998/18 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 627/18 Rozprawa O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064

Sędzia:
Hanna Świderska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2019-05-23 14:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 2554/18 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
IV Wydział Karny 2019-05-23 14:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 IV K 1217/18 Rozprawa art. 202 § 3 k.k. w zb. z art. 202 § 4a k.k.w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 202 § 4a k.k.

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Przerwa
II Wydział Cywilny 2019-05-23 14:05 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 103/19 Rozprawa O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przed sądem

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 14:15 III - ul.Kopcińskiego 56 V RC 266/18 Rozprawa o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 14:20 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 469/18 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 152/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 133/19 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 14:30 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 747/18 Rozprawa Ustalenie miejsca pobytu małoletniego

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 14:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 294/19 Rozprawa o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:40 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 1023/14 Rozprawa zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała-akt 445kc (21418.00 PLN)

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:45 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 96/17 Rozprawa Zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 14:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 313/19 Rozprawa o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:50 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 374/18 Rozprawa O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 14:55 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 869/15 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 15:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 808/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 15:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 20/17 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2019-05-23 15:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 281/19 Rozprawa o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2019-05-23 15:05 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 591/17 Rozprawa zachowek

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2019-05-23 15:10 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 300/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anetta Kotecka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje

Oznaczenia kolorystyki

Odwołana
Przerwa
Zakończona
Odroczona
Odroczono na termin z urzędu
Zdjęta z wokandy
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
Inny
"Po terminie" - pozycja nie posiada statusu, ale jej czas świadczy, że już się rozpoczęła lub zakończyła
Trwa wczytywanie danych

Wczytywanie danych