Do góry Do dołu
Ostatnia aktualizacja danych: 2018-01-18 12:12
  SygnaturaSygnatura - alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd.

Przykładowa sygnatura może mieć postać I C 123/12.

Sygnaturę bądź jej fragment można podawać wielkimi bądź małymi literami.
Data rozprawy    
  Wyłącz przedział czasowy
  
Następny dzień
Poprzedni dnień
Ilość pozycji: 152

Wydział Data Godzina Sala Sygnatura Typ Sprawa Informacje
Czwartek, 18 Stycznia 2018 r.
I Wydział Cywilny 2018-01-18 08:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 467/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 08:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 289/17 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 08:30 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 396/17 Rozprawa art. 286 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
III Wydział Karny 2018-01-18 08:30 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 599/17 Posiedzenie jawne art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks i art. 6 § 2 kks

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 08:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 649/15 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 08:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 856/16 Rozprawa o zapłatę

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
II Wydział Cywilny 2018-01-18 08:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 697/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
I Wydział Cywilny 2018-01-18 08:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 545/17 Rozprawa Spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 08:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1296/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona na termin z urzędu
VIII Wydział Cywilny 2018-01-18 08:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1586/17 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
VII Wydział Karny 2018-01-18 08:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 102/17 Rozprawa art. 65 § 4 kks w związku z art. 65 § 1 kks w związku z art. 9 § 2 kks

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
VII Wydział Karny 2018-01-18 08:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 381/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 08:40 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1417/17 Rozprawa Rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 08:45 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 879/17 Rozprawa Zaprzeczenie ojcostwa

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 08:45 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1436/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Orzeczenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce kary grzywny (art. 46 § 1 kkw)

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
II Wydział Cywilny 2018-01-18 08:50 X - ul.Kopcińskiego 56 II Co 120/17 Rozprawa O zawezwanie do próby ugodowej

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 08:50 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 630/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
I Wydział Cywilny 2018-01-18 09:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 33/17 Rozprawa Zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-01-18 09:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 698/17 Posiedzenie jawne zażalenie na umorzenie dochodzenia

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 09:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 491/17 Rozprawa art. 157 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 09:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 C 84/17 Rozprawa Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 09:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 507/17 Posiedzenie jawne wyrok łączny

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 09:00 VI - Al.Piłsudskiego 143 III K 421/16 Rozprawa art. 291 § 1 kk, art. 291 § 1 kk, art. 291 § 1 kk, art. 291 § 1 kk i art. 272 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 238 kk w zbiegu z art. 233 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 291 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 238 kk, art. 291 § 1 kk, art. 291 § 1 kk, art. 291 § 1 kk, art. 291 § 1 kk, art. 278 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 291 § 1 kk, art. 291 § 1 kk i art. 272 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 291 § 1 kk, art. 291 § 1 kk, art. 56 ust. 3 Narkomania - prze

Sędzia:
SSR Robert Szychowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Przerwa
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 09:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 200/17 Rozprawa o alimenty

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 09:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 2272/16 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne O otwarcie i ogłoszenie testamentu

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 09:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 2033/15 Rozprawa Dział spadku i zniesienie współwłasności (97500.00 PLN)

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 09:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1605/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
VII Wydział Karny 2018-01-18 09:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII Ko 101/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 09:15 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 681/17 Rozprawa o zmianę środka wychowawczego - d

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 09:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 1262/17 Rozprawa art. 86 § 1 kw

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
VII Wydział Karny 2018-01-18 09:15 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 403/17 Rozprawa art. 217 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-01-18 09:20 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII Ns 194/17 Rozprawa Zasiedzenie

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
IV Wydział Karny 2018-01-18 09:30 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 264/17 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
IV Wydział Karny 2018-01-18 09:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 637/17 Posiedzenie jawne zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 09:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 207/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa Sądu Rejonowego w Sopocie, I C 359/15

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 09:30 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 761/16 Rozprawa art. 288 § 1 kk, art. 288 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 09:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 800/14 Rozprawa o stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 09:30 VI - ul.Kopcińskiego 56 II C 324/10 Rozprawa a) o opróżnienie lokalu mieszkalnego b) o zapłatę

Sędzia:
SSR Bartek MĘCINA (przewodniczący i sprawozdawca)
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 09:30 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 995/17 Rozprawa Zaprzeczenie ojcostwa

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 09:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1626/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
VII Wydział Karny 2018-01-18 09:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 191/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 09:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 141/17 Rozprawa O ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
IV Wydział Karny 2018-01-18 10:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 154/17 Rozprawa art. 207 § 1 kk, art. 199 § 2 kk w zbiegu z art. 200 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Ewa Bielawska-Cegielska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-01-18 10:00 III - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 720/17 Posiedzenie jawne zażalenie na podjęcie postępowania

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 10:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2177/17 Rozprawa O ustanowienie opieki

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 10:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 209/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I C 687/16/S

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 10:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 559/17 Rozprawa art. 190 § 1 kk, art. 157 § 2 kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 10:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 437/16 Rozprawa Odszkodowania za szkody na osobie

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 10:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II Co 57/17 Rozprawa O zawezwanie do próby ugodowej

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
III Wydział Karny 2018-01-18 10:00 XI - Al.Piłsudskiego 143 III K 575/17 Rozprawa art. 244 kk

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 10:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1623/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Przerwa
VII Wydział Karny 2018-01-18 10:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 184/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 10:00 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII W 2982/16 Rozprawa art. 107 kw

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
VII Wydział Karny 2018-01-18 10:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 808/17 Rozprawa art. 283 § 1 kp, art. 283 § 1 kp, art. 283 § 1 kp, art. 283 § 1 kp

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 10:10 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 398/17 Rozprawa Ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 10:15 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 480/17 Rozprawa art. 157 § 1 kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-01-18 10:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 597/17 Rozprawa art. 160 § 2 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 10:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 210/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa Sądu Okręgowego w Warszawie, I C 728/16

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 10:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 668/17 Rozprawa stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 10:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 485/17 Rozprawa Ustalenie kontaktów z małoletnim

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 10:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 1698/16 Rozprawa Podział majątku wspólnego - inne

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 10:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1614/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Przerwa
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 10:45 III - ul.Kopcińskiego 56 V RCps 186/17 Rozprawa przesłuchanie z odezwy SR w Płocku sygn. akt III Nsm 709/17

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 10:45 XI - Al.Piłsudskiego 143 III K 584/17 Rozprawa art. 278 § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 10:45 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 163/17 Rozprawa art. 157 § 2 kk pryw.-skarg.

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 11:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V RCps 191/17 Rozprawa przesłuchanie z odezwy SR w Płocku sygn.akt III RC 566/17

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 11:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 260/17 Rozprawa art. 284 § 2 kk w związku z art. 12 kk, art. 270 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 11:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 214/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, VI C 4/17

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 11:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 560/17 Rozprawa zasiedzenie

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 11:00 pok. 103 - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 546/17 Posiedzenie jawne o czyn karalny

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 11:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Kop 17/17 Posiedzenie jawne Wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm kpk)

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Zakończona
VII Wydział Karny 2018-01-18 11:00 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 130/17 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona
VII Wydział Karny 2018-01-18 11:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 356/16 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 11:10 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 1083/17 Rozprawa Ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 11:15 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2021/17 Rozprawa O rozwiązanie rodziny zastępczej

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 11:15 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 586/17 Rozprawa art. 288 § 1 kk

Sędzia:
SSR Iwona Konopka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 11:20 pok. 103 - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 545/17 Posiedzenie jawne o czyn karalny

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 11:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 618/16 Rozprawa Spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
IV Wydział Karny 2018-01-18 11:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 450/17 Rozprawa art. 157 § 2 kk, art. 217 § 1 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 11:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 577/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne O otwarcie i ogłoszenie testamentu

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 11:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1659/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odroczona na termin z urzędu
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 11:40 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 213/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, VI C 144/17

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 11:40 pok. 103 - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 544/17 Posiedzenie jawne o czyn karalny

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 11:45 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 30/18 Posiedzenie jawne art. 13 § 1 kk w związku z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w związku z art. 270 § 1 kk i art. 11 § 2 kk, art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w związku z art. 270 § 1 kk i art. 11 § 2 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 11:45 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1677/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Przerwa
I Wydział Cywilny 2018-01-18 12:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 134/17 Rozprawa O uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc)

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 12:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 320/17 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 12:00 pok. 103 - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 575/17 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 12:00 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 942/17 Rozprawa Alimenty (orzeczenia)

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 12:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1396/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 12:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 38/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk i art. 178a § 4 kk

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 12:00 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII W 1853/16 Rozprawa art. 282 § 1 pkt 1 kp, art. 282 § 1 pkt 1 kp, art. 283 § 1 kp w związku z art. 229 § 1 kp, art. 283 § 1 kp w związku z art. 237(3) § 1 kp

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 12:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 603/16 Rozprawa art. 177 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 12:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 786/17 Rozprawa Alimenty (orzeczenia)

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 12:15 XI - Al.Piłsudskiego 143 III K 602/17 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-01-18 12:20 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1619/17 Rozprawa Roszczenia z weksla

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-01-18 12:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 468/17 Rozprawa art. 190 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 280 § 1 kk, art. 244 kk w związku z art. 12 kk, art. 288 § 1 kk.

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 12:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 722/17 Rozprawa O wykonanie kontaktów z małoletnim

Sędzia:
SSR Dorota Łopalewska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 12:30 IV - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 272/17 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie w sprawie PR 1 Ds.1382.2016 - w przedmiocie dowodów rzeczowych

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 12:30 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 202/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa SR dla Krakowa- Śródmieścia IV Wydział Gospodarczy IV GC 620/17 / S

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 12:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 448/17 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 12:30 VII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 949/17 Rozprawa Alimenty - O ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 12:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 486/16 Rozprawa Spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 12:30 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1380/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 12:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 217/17 Rozprawa art. 77 § 2 kks w związku z art. 77 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 9 § 3 kks, art. 77 § 2 kks w związku z art. 77 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 9 § 3 kks, art. 57 § 1 kks w związku z art. 9 § 3 kks

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 12:45 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 509/17 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 12:45 XI - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 490/17 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 13:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 53/14 Rozprawa zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała-akt 445kc (8666.00 PLN)

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 13:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 486/17 Rozprawa art. 58 ust. 2 Narkomania - przeciwdziałanie w związku z art. 58 ust. 1 Narkomania - przeciwdziałanie

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
III Wydział Karny 2018-01-18 13:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 520/17 Posiedzenie jawne art. 278 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 13:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 586/17 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 13:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 767/17 Rozprawa Dział spadku - inne

Sędzia:
SSR Anna DHAHIR - SWAIDAN
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 13:00 VII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 978/17 Rozprawa O zmianę kontaktów z małoletnim

Sędzia:
SSR Grażyna Ogińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
II Wydział Cywilny 2018-01-18 13:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 126/14 Rozprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 13:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 606/16 Rozprawa Spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV 2018-01-18 13:00 XIII - Al.Piłsudskiego 143 IV1 Ko 1674/17 Posiedzenie jawne Sprawy karne - Wnioski dotyczące dozorów

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 13:00 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII W 605/17 Rozprawa art. 77 § 3 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 9 § 3 kks

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 13:10 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 1945/17 Rozprawa Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-01-18 13:10 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1816/17 Rozprawa Roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Sędzia:
SSR Tomasz Kalsztein
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-01-18 13:15 XI - Al.Piłsudskiego 143 III K 58/13 Rozprawa art. 291 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 291 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Raszewski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 13:20 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 523/17 Posiedzenie jawne art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-01-18 13:30 III - Al.Piłsudskiego 143 IV K 675/17 Posiedzenie jawne art. 157 § 1 kk i art. 157 § 2 kk

Sędzia:
SSR Karolina Paszkowska - Masłowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 13:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 636/16 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 13:30 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1195/17 Rozprawa Dział spadku - inne Podział majątku wspólnego - inne

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 13:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII Ko 124/17 Posiedzenie jawne Wniosek o uchylenie mandatu

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 13:30 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII W 283/17 Rozprawa art. 120 ust. 1 Promocja zatrudnienia

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 13:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 60/17 Rozprawa art. 217 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 13:40 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2040/17 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 13:45 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Cps 204/17 Rozprawa Bez symbolu- odezwa SO w Kielacach VII GC 40/17

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 13:45 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 568/17 Posiedzenie jawne art. 178a § 1 kk art. 335 kpk

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 108/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 14:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 920/16 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 588/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku , dział spadku

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 14:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 613/17 Posiedzenie jawne art. 178a § 1 kk art. 335 kpk

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 14:00 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 251/17 Rozprawa art. 244 kk i art. 180a kk w związku z art. 180a kk

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:15 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 992/17 Rozprawa odebranie oświadczenia

Sędzia:
SSR Agata Kłosińska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 14:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2091/17 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 14:15 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 631/17 Posiedzenie jawne art. 178a § 1 kk art. 335 kpk

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 14:15 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII W 376/17 Rozprawa art. 86 § 1 kw

Sędzia:
Sędzia Anna Dziewirska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-01-18 14:20 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1220/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne O otwarcie i ogłoszenie testamentu

Sędzia:
SSR Agnieszka WROŃSKA - MACHNICKA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:20 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 679/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 1337/14 Rozprawa Zasiedzenie

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 14:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2042/17 Rozprawa Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 833/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 14:30 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 622/17 Posiedzenie jawne art. 270 § 1 kk w związku z art. 12 kk art. 336 kpk

Sędzia:
SSR Mariusz Szczygielski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-01-18 14:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 377/17 Rozprawa art. 77 § 3 kks w związku z art. 6 § 2 kks

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:35 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 1382/15 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:40 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 539/16 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:40 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 424/16 Rozprawa Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz

Sędzia:
SSR Joanna Borkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-01-18 14:45 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 606/15 Rozprawa roszczenia z umowy sprzedaży (12608.00 PLN)

Sędzia:
SSR Anna Waszczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-01-18 14:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2388/17 Rozprawa O ustanowienie opieki

Sędzia:
SSR Iwona Zatorska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-01-18 15:00 IV - ul.Kopcińskiego 56 II1 Co 2991/16 Rozprawa W przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości KW LD1M/00253518/6

Sędzia:
Sędzia Anna Braczkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje

Oznaczenia kolorystyki

Odwołana
Przerwa
Zakończona
Odroczona
Odroczono na termin z urzędu
Zdjęta z wokandy
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
Inny
"Po terminie" - pozycja nie posiada statusu, ale jej czas świadczy, że już się rozpoczęła lub zakończyła
Trwa wczytywanie danych

Wczytywanie danych